เกม, ความสนุกสนาน, ความท้าทาย, เพลิงแห่งความรู้สึก

เกมเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างรัก ไมว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ เกมมีความสนุกสนานและความท้าทายที่ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเข้าสู่ระบบของเกม ผู้เล่นจะได้พบกับโลกที่ไม่เหมือนใคร ที่ท้าทายให้คุณพัฒนาทักษะและความสำเร็จ แต่ก็ต้องระวัง เพลิงแห่งความรุ้สึกอาจจะรมควัน ในการแข่งขัน หรือต่อสู้ อาจจะมีความพยายามในการเอาชนะเหนือกัน แต่ยากที่จะเจริญเติบโตและพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน ต่อไปนี้คือ 168 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเล่นเกมในประเทศไทย:

1. เกมต้องไม่มีภาพลาขาด
2. เกมต้องไม่มีข้อมูลที่เป็นการปนเปื้อน
3. เกมต้องไม่ส่งเสริมความรุนแรง
4. เกมต้องไม่เสียดสี หมิ่นประมาทหรือล่วงรู้ชะมัดชะมี
5. เกมต้องไม่สร้างความรำคาญ
6. เกมต้องไม่รบราฆ่าหรือโยนเสบียง
7. เกมต้องไม่กระตุ้นแรงกดดันทางจิหาญ
8. เกมต้องไม่ผลักดันให้ร่วมชมต่อความสนุกสนานของการนำไล่
9. เกมต้องไม่ผลักดันให้เข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ลุกลาม
10. เกมต้องไม่ส่งเสริมการประพฤติผิด
11. เกมต้องไม่ส่งเสริมพฤติกรรมที่เสียหายต่อตัวเองหรือผู้อื่น
12. เกมต้องไม่ส่งเสริมการดื่มสุราหรือสิ่งเสพติด
13. เกมต้องไม่ส่งเสริมการสติหัตถอาร
14. เกมต้องไม่ส่งเสริมการละเล่นทางเพศ
15. เกมต้องไม่ส่งเสริมการกระตุ้นให้เกิดการละเมิดกฎหมาย
16. เกมต้องไม่ผลักดันให้เข้ามีมาเข้าสู่สงครามหรือการรุกราน
17. เกมต้องไม่สร้างความเกรงใจ
18. เกมต้องไม่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพจิต
19. เกมต้องไม่สร้างความเครียดหรือความโกรธ
20. เกมต้องไม่สร้างความเซนเซอร์หรือลำบากใจ
21. เกมต้องไม่สร้างความเงียบหงุดหงิด
22. เกมต้องไม่สร้างความตื่นตรนหรือความพึงพอใจ
23. เกมต้องไม่สร้างความตื่นตระหนกหรือความบ้าบอ
24. เกมต้องไม่สร้างความโคตรหรือสับสน
25. เกมต้องไม่สร้างความดูถูกหรือเหยียดหยาม
26. เกมต้องไม่สร้างความขัดแย้งหรือความงุยงอ
27. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกหงุดหงิดหรือสันโดษ
28. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเครียดหรือโกรธ
29. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเศร้าหรือเหงา
30. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกสิ้นหวังหรือโชคดี
31. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกชินหรือบบางใจ
32. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเกลียดหรือเหวี่ยง
33. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกอับอายหรือวิตกกั้น
34. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเขินหรือขาดระเะ
35. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกหลงเชื่อหรือปิติยินดี
36. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกหยิบแยลงหรือทำร้าย
37. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกอ้างว้างหรือยึดติง
38. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกจรรยายหรือแสวงหา
39. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกหมิ่นประมาทหรือโปยเย
40. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกโอกาสหรือครี่ณะ
41. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกหงุดหงิดหรือสันโดษ
42. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเครียดหรือโกรธ
43. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเศร้าหรือเหงา
44. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกสิ้นหวังหรือโชคดี
45. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกชินหรือบบางใจ
46. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเกลียดหรือเหวี่ยง
47. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกอับอายหรือวิตกกั้น
48. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกสงบหรือร่าเริง
49. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกแตกต่างหรือเบาเบื่อ
50. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกลุล่วงหรือหลอกลวง
51. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเครียดหรือร้อนรัง
52. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกหงุดหงิดหรือขยะแขยง
53. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกอรัณย์หรือเกร็ง
54. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกสบายใจหรือสิ่งดี
55. เกมต้องไม่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกสุขสบายหรืออารมณ์ดี
56. เกมต้องไม่สร้างความพิสดาร หรือสร้างความรำคาญ
57. เกมต้องไม่สร้างความหวาดกลัว หรือสร้างความกลัว
58. เกมต้องไม่สร้างความเสี่ยง หรือ สร้างความเข้าหาญ
59. เกมต้องไม่สร้างความตื่นตรน หรือสร้างความขี้แยขย่
60. เกมต้องไม่สร้างความปรารถนา หรือสร้างความหว้าหวาม
61. เกมต้องไม่สร้างความตื่นตระหนก หรือสร้างความบ้าบอ
62. เกมต้องไม่สร้างความโคตร หรือสร้างความสับสน
63. เกมต้องไม่สร้างความดูถูก หรือสร้างความเหยียดหยาม
64. เกมต้องไม่สร้างความขัดแย้ง หรือ สร้างความกัวใจ
65. เกมต้องไม่สร้างความขัดแ

เข้าเกมได้เลย!